Home / Tin tức văn hóa

Tin tức văn hóa

Đỏ mặt vì… thơ

Đỏ mặt vì… thơ

“Nghệ thuật không có sự phi luân, sự tục tĩu xuất hiện khi nghệ thuật chấm dứt”. Có một câu danh ngôn rằng: “Nghệ thuật không có sự phi luân, sự tục tĩu xuất hiện khi nghệ thuật chấm dứt”. Thơ là một bộ môn nghệ thuật, thơ vần “Ôn” …

Read More »