Home / Bài thơ về giáo dục / Tính vận tốc – quãng đường – thời gian

Tính vận tốc – quãng đường – thời gian

Tính vận tốc – quãng đường – thời gian

Bạn ơi vận tốc tính sao?

Quãng đường mình lấy chia vào .

Quãng đường để tính, cần làm

Ta mang vận tốc, thời gian nhân vào.

Còn thời gian tính thế nào?

Quãng đường, vận tốc chia vào cho nhau.

Mời các bạn xem thêm những câu nói hay về thời giandanh ngôn thời gian mới nhất.

Xem thêm:  Chùm Thơ Về Mưa Lãng Mạn, Nhẹ Nhàng, Cô Đơn & Tâm Trạng Nhất

Check Also

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

A lô các vị hiển linh A lô các vị thiên đình ở trên A …