Tóc ngắn – Duy Anh

36
Tóc ngắn – Duy Anh
Tóc ngắn – Duy Anh

Em giận ai mà chiều nay
dài hôm nay em cắt ngắn
Từng sợi tóc rơi lòng ai đau lắm
Em giận ai mà cắt tóc chiều nay

Em giận ai mà ngang vai
Đâu còn đâu mái tóc dài trong gió
Đâu còn đâu mái tóc dài qua ngõ
Em giận ai mà tóc ngắn ngang vai

Em giận ai mà tóc ngắn làm hai
Lỡ buông lơi lời thề em gửi lại
Mái tóc cắt rồi em còn nhớ ai
Em giận ai mà tóc ngắn làm hai

Em giận ai xin em
Cho mái tóc bay trong mỗi
Duy nhất ai vẫn biết một điều
Mái tôi vẫn mãi thầm yêu

Xem thêm:  Xếp những tàn phai - Thanh Hùng

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho