Home / Bài thơ về tiền bạc / Tri nhân tri diện bất tri tâm – Mạnh Cường

Tri nhân tri diện bất tri tâm – Mạnh Cường

Tri nhân tri diện bất tri tâm – Mạnh Cường

Tri nhân tri nghĩa tri tình
Tri ân tri ái cùng mình với ai
Thói đời lòng một dạ hai
Tri nhân tri diện chẳng tài tri tâm!!!

Đồng tiền có nghĩa lý chi
Mà sao thiên hạ khinh khi mọi ngươì
Thế gian nghĩ cũng nực cười
Trọng tiền quên nghĩa đất trời có hay

Lòng người thật đáng tởm thay
quên cả ơn dày đã mang
Dù cho tình nghĩa đầy tràng
sâu hiểm chằng màng gì đâu

Ở đời sách đã có câu
“Ăn cháo đá bát ” để hầu khuyên ai
Con người lòng một dạ hai
” Bàng Quyên Tôn Tẩn ” ghi sâu đáy lòng

sao chẳng nhớ công
Ai thương nuôi dưỡng sánh sông dài
Thế sao sao lại chơi bài
“Trọng tiền quên nghĩa” bao ngày đã mang

bia miệng vẫn vang
Ai đời nuôi rắn hổ mang cắn người
Hãy nên ghi nhớ mấy lơì
” Tri nhân tri diện bất thời tri tâm ” *

(*) Thấy người, thấy mặt nhưng không thể thấy và hiểu tận trong lòng người ta được

Xem thêm:  Bộ sưu tập những bài thơ về hoa sen nở lung linh được săn đón nhất

Check Also

Máu cờ bạc – Mạnh Cường

Máu cờ bạc – Mạnh Cường

Vầng trăng ai xẻ làm đôi Nửa in tứ sắc nửa kia bài cào Đánh …