Home / Bài thơ về cuộc sống / Trở về chốn cũ – Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Trở về chốn cũ – Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Trở về chốn cũ – Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Tần ngần mấy lượt đò qua

Khúc sông vắng lặng sương rơi!

Đường về xa khơi

cuối trời liêu xiêu

con nước đìu hiu

Lục bình tím lịm

Mấy mùa xác phượng tả tơi

Bao năm ve khóc than đời hợp tan!

Solo kiếp sống bẽ bàng

Nỗi sầu ly biệt nát tan cõi lòng

Còn ai tựa cửa chờ mong!

Đường về thăm thẳm nghe lòng nhói đau

Yêu là gieo khổ cho nhau

Cũng do duyên nghiệp ta nào muốn đâu

Chốn xưa cỏ úa nhạt màu

Bần thần trước ngõ ngại vào trong sân

Bước chân chốn cũ tần ngần

ai ngờ!(Kiên Giang)

Xem thêm:  Loài cây nhớ gió - Lâm Chương

Check Also

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Hong mùa lên cỏ xanh rêu Buôn giăng lên hạt nắng chiều Hạ phai Gió …