Home / Bài thơ về con người / Từ bi hỷ xả – Bùi Hưng

Từ bi hỷ xả – Bùi Hưng

Từ bi hỷ xả – Bùi Hưng

Đời vốn
Mở lòng độ lượng
muôn phương
Quy về một hướng

Giữ tâm cho sạch
Giữ lòng cho trong
Dẫu đời nghiệt ngã
Ta vẫn yên lòng

Không buồn không giận
Hỷ xả từ bi
Dù rằng được – mất
Nào có xá gì

Không màng
Phú quý sa hoa
Không ganh không ghét
Phật đời nở hoa

Xem thêm:  Bài thơ về anh bộ độ cụ hồ (Hồ Chí Minh) – Ca ngợi đức hi sinh lớn lao của những người lính

Check Also

Thư gửi người anh em da trắng

Thư gửi người anh em da trắng

Khi tôi sinh ra, tôi màu đen. Khi tôi lớn lên, tôi màu đen. Khi …