Từ bi hỷ xả – Bùi Hưng

43
Từ bi hỷ xả – Bùi Hưng
Từ bi hỷ xả – Bùi Hưng

Đời vốn
Mở lòng độ lượng
muôn phương
Quy về một hướng

Giữ tâm cho sạch
Giữ lòng cho trong
Dẫu đời nghiệt ngã
Ta vẫn yên lòng

Không buồn không giận
Hỷ xả từ bi
Dù rằng được – mất
Nào có xá gì

Không màng
Phú quý sa hoa
Không ganh không ghét
Phật đời nở hoa


Xem thêm:  Hoa tàn hoa nở cũng vô tình – Câu thơ đặc sắc trong bài thơ Vãn Cảnh của Hồ Chí Minh

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho