Home / Bài thơ về thời gian / Tự khúc tháng ba – Nhật Quang

Tự khúc tháng ba – Nhật Quang

Tự khúc tháng ba – Nhật Quang

Gió lay vạt lụa tơ vàng

Em nghiêng dáng liễu diụ dàng làm duyên

Tim ta niềm riêng

mộng mị cô miên…giấc đời

Mây bay về phía mù khơi

Sao hồn ta lạc giữa trời

Phải chăng em chính ?

Cho đêm mắt mờ đợi mong

trời biếc

Hong thơm sợi nắng cho hồng má em

Vai ngoan suối tóc nhung mềm

Lụa là ươm thắm cong rèm mi xanh

Tơ trời vướng víu

Buộc ta vào sóng chòng chành ái ân…

Cứ yêu đi dẫu một lần

Trăm năm đâu dễ được gần .

Xem thêm:  Bản sô nát tháng mười - Hoàng Anh

Check Also

Nỗi niềm tháng sáu – Mùa Thương

Nỗi niềm tháng sáu – Mùa Thương

Tháng Sáu về chuồn cõng nắng tìm nhau Bụi tre ngà à ơi ru cánh …