Home / Bài thơ về cuộc sống / Từ thế chi ca – Chế Lan Viên

Từ thế chi ca – Chế Lan Viên

Từ thế chi ca – Chế Lan Viên

I

Anh không ở lại mãi được

Thiêu xong, anh về các trời khác cũng đầy hoa

Chỉ tiếc không có tình yêu ở đó!

II

Anh thành một nhúm sương gió trong bình

Em đừng khóc

Ngoài vườn hoa cỏ mọc

III

Cho dù trái đất không còn anh

Anh vẫn còn nguyên trái đất

Tặng cho mình.

IV

Những kẻ nguyền rủa anh sẽ buồn

Chả còn anh cho họ giết

Dao sẵn rồi, họ không dễ để yên

V

Những bạn bè yêu anh sẽ gặp anh

Trong cỏ

Trong hạt sương

Trong đá

Trong những gì

Không phải anh

Anh tồn tại mãi

Không bằng tuổi tên

Mà như tro bụi

Như ngọn cỏ tàn đến tiết lại trồi lên.

Xem thêm:  Tiếng ru - Tố Hữu

Check Also

Biển đêm – Nguyễn Thị Khánh Minh

Biển đêm – Nguyễn Thị Khánh Minh

Sau lưng ta cồn cát dài Hoang liêu đứng đó bóng ai về gần Dấu …