Tuổi thơ – Nguyễn Thế Hoàng Linh

6
Tuổi thơ – Nguyễn Thế Hoàng Linh
Tuổi thơ – Nguyễn Thế Hoàng Linh

là có thật
Là loại tuổi như thơ
Mà thơ thường không thật
Nên ta tưởng mình mơ

.
Tuổi thơ là giấc mộng
Ta mất rồi
Để bước vào
Sự sắp đặt lên ngôi
.

Tuổi thơ không sắp đặt
Vì chưa hiểu đồng hồ
Chưa có thời gian biểu
Chưa phải rời cái bô
.

Tuổi thơ như cánh cửa
Đã khép lại sau lưng
Khép lại và không khoá
Để đời ta .

Xem thêm:  Em vẽ - Hoàng Thanh Hà

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho