Home / Bài thơ về gia đình / Tương sinh tương khắc – Đoàn Duy Hiển

Tương sinh tương khắc – Đoàn Duy Hiển

Tương sinh tương khắc – Đoàn Duy Hiển

Bình thường thì vợ là ta,

Đến khi sung khắc, vợ – ta là thù.

Vợ là tàu chiến lù lù,

Ta là lính dù, cũng chẳng kém chi.

Vợ là bác sỹ quân y,

Ta là người bệnh, bảo gì cũng nghe.

Xe tăng vợ chạy vè vè,

Khẩu B41 cặp kè ngắm luôn.

Vợ là nhà bếp nuôi quân,

Nấu sao ăn vậy, chẳng cần chê bai.

Nếu vợ mà lái máy bay,

Thì giàn tên lửa, phóng ngay một lèo.

AK vợ bắn vèo vèo,

Ta ngồi thiết giáp, đuổi theo đến cùng.

Vợ là đỉnh núi điệp trùng,

Ta là cây cọ, đứng chung ngắm nhìn.

Nếu vợ dở giọng mẹ mìn,

Tháo ngay ngòi nổ, hay xin dây mồi.

Sống với nhau, ở trên đời,

Tương sinh – tương khắc, luật trời ban cho.!

Duy Hiển

()

Xem thêm:  Tiến sỹ đạo văn - Thu Hương

Check Also

Đệ nhất phu thê – Đoàn Duy Hiển

Đệ nhất phu thê – Đoàn Duy Hiển

Vợ nhiều vướng cẳng, khổ thân ra, Năm thê, bảy thiếp vít cổ mà. Ngày …