Home / Bài thơ về cuộc sống / Uống rượu đêm chiến hào – Nguyễn Mạnh Trinh

Uống rượu đêm chiến hào – Nguyễn Mạnh Trinh

Uống rượu đêm chiến hào  –  Nguyễn Mạnh Trinh

Ngồi chiến hào sâu nhìn xanh

Mịt mù pháo giặc nổ vòng quanh

Tử sinh canh bạc đang gầy cuộc

Chẵn lẻ được thua, thế cũng đành

Nón sắt che đầu cho vững bụng

Men cay vài ngụm nhắp đỡ buồn

Gắng đóng cho oai tuồng anh dũng

Vèo cánh chim qua nỗi mất còn

Vài nắp bi đông cho đỏ mặt

Xá gì lẻ tẻ chuyện loanh quanh

Cồm cộm thịt da vài mảnh sắt

Giáp dày tên đạn vẫn

Xơ xác tóc mai còn xạm khói

Mắt xanh chợt mỏi giấc công hầu

Bão cát bạt ngàn vang tiếng gọi

Bước nào phiêu bạt nẻo xưa sau

Vài năm lính trận dăm thằng bạn

Xuôi ngược chia nhau vài áng mây

đổ như mưa hạn

Rót mãi chưa đầy cơn tỉnh say

Ngất ngưởng cười nhau đời nắng dãi

Rung đùi chuyện vãn vẫn

Sầu mây còn cuộn ngoài quan ải

Còn lâu yên ngựa mới thong dong

Kẽm gai thoảng giọng chim lạc loài

Ngứa miệng trầm trầm điệu hót chơi

Hư huyền tưởng gót chân xa lại

Bay vần thơ lạc đến khôn nguôi.

Xem thêm:  Thơ Nguyễn Công Trứ – Phóng khoáng và tràn đầy chất “Ngông”

Check Also

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Hong mùa lên cỏ xanh rêu Buôn giăng lên hạt nắng chiều Hạ phai Gió …