Home / Bài thơ về cuộc sống / Vọng phía trời xa – Lê Hồ Thu

Vọng phía trời xa – Lê Hồ Thu

Vọng phía trời xa – Lê Hồ Thu

Chiều vơi nắng sầu loang bóng nhỏ

Bến mắt đỏ thương chờ

Hoa lục bình rải tím hồn thơ

Trời mây khói.

Đò lỡ chuyến người xa vẳng gọi

Nẻo vô thường bước mỏi tìm ai

Thoảng dư hương gió lộng hoa cài

Thu màu nhớ.

ấm mười năm trót nợ

Tiếng rớt vỡ mùa ngâu

Mối tình quê sóng dạt giang đầu

Con nước cuộn bể dâu tan tác.

Vầng cũ còn in

Mất nhau rồi cánh vạc mờ sương

Lạnh hàng mi đêm trường

Lau dấu mộng lệ vương lần cuối.
(Đồng Tháp)

Xem thêm:  Xa quê - Bùi Hưng

Check Also

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Hong mùa lên cỏ xanh rêu Buôn giăng lên hạt nắng chiều Hạ phai Gió …