Home / Bài thơ về giáo dục / Vui – Phong Tâm

Vui – Phong Tâm

Vui – Phong Tâm

Có bông sen nở giữa hồ
dưới nước, con cò trên cây
Con cua má đỏ hây hây
Bò đi bò lại cùng bầy kiếm ăn
Đàn gà lục tục
Bới đi bới lại xa gần chẳng no
Con vịt cạc cạc chẳng lo
Ăn hết lại có trong kho thiếu gì
Con ngan thủ thỉ thù thì
Đói no mặc chủ cần gì kiếm ăn
Chú mèo luôn những băn khoăn
Chuột ngày càng ít miếng ăn nhờ người
Chú Ních vung vẩy
Trông nhà cho chủ cõi lòng
Cô ếch ộp oạp ngồi ngong
Trời mưa to xuống ao sông đầy bờ
Chú cóc ra vào thẫn thờ
Trời mưa đủ nước tràn bờ làm chi?
Cậu bò bỏm bẻm từ bi
Làm lụng có khi no lòng…

Các bạn gắng sức gắng công
Giúp người cho lòng thảnh thơi
Chăm lo mọi người
Luôn luôn giữ trọn tiếng cười trên môi!​

Xem thêm:  Tri kỷ - Phong Tâm

Check Also

Tâm sự thầy giáo trẻ – Mạnh Hy

Tâm sự thầy giáo trẻ – Mạnh Hy

Học trò bảo thầy ghê. Ừ! Cũng ghê thật đấy! Giảng cũng chưa hẳn hay …