Home / Bài thơ tiếu lâm 18+ / Xin nước – Lê Hải Chinh

Xin nước – Lê Hải Chinh

Xin nước – Lê Hải Chinh

Vòi nước nhà ông cứ chảy ào

Nhà em chán lắm biết làm sao

Khi cần mở tiến rồi quay ngược

Lúc thích xoay ra lại vặn vào

 

Chỗ ấy xem chừng luôn xả mất

Bên này vẫn cứ mãi hanh hao

Ông ơi chớ mà hoang phí

Hãy đổ cho em tí chút nào.

Xem thêm:  Ngày chia tay - Nguyễn Văn Thái

Check Also

Chợ chim – Lê Hải Chinh

Chợ chim – Lê Hải Chinh

Đang buồn đến chợ hỏi mua chim Rất sẵn cần chi phải kiếm tìm Đến …