Xuân đến – Trương Kiên Quản

21
Xuân đến – Trương Kiên Quản
Xuân đến – Trương Kiên Quản

Ta đi trong
Trên cánh đồng bát ngát
Sóng lúa reo dào dạt
Hạt đua nhú chào đời

Nghe vang vọng đất trời
Cây với người hớn hở
Muôn hoa cùng hé nở
Đón reo ca

Bay mãi tận trời cao
Én xôn xao ca hạt
Nắng vàng rơi dào dạt
Hạt nẩy mầm vươn lên

Ta đi trong
Ngắm đào mai rộ hoa
Gió nồm đưa nhè nhẹ
Mang xuân đến từng nhà!

Tương Kiên Quản

Xem thêm:  Em hỏi anh... - Tiểu Phương

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho