Home / Bài thơ về quê hương / Cảnh Hương Sơn – Bà Huyện Thanh Quan

Cảnh Hương Sơn – Bà Huyện Thanh Quan

Cảnh Hương Sơn – Bà Huyện Thanh Quan

Đệ nhất nam thiên ấy cảnh này,
Thuyền nan đón khách mái chèo lay.
Hai bên quả núi lồng hương suối,
Bốn mặt hoa ngàn rủ bóng cây.
Cửa Phật lơ thơ tầng đá dãy,
Chùa tiên bát ngát khói hương bay.
“Nam vô” tiếng dậy thưa trần tục,
Non nước Bồng Lai mới thấy đây!

Xem thêm:  Lũy tre xanh - Vũ Đình Liên

Check Also

Quê hương – Bằng Lăng Tím

Quê hương – Bằng Lăng Tím

Quê hương là khúc ru nôi Là con sông nhỏ lở bồi phù sa Hương …