Home / Bài thơ ngụ ngôn

Bài thơ ngụ ngôn

Tuyển chọn những bài thơ ngụ ngôn hay nhất của các tác giả nổi tiếng, chia sẻ nhiều bài thơ ngụ ngôn hay nhiều ý nghĩa giáo dục và ngôn từ rất gần gũi với bạn đọc.

Ếch xin vua – Nguyễn Tường

Ếch xin vua – Nguyễn Tường

Bọn nhà Ếch cần người lãnh đạo Suốt mùa mưa huyên náo ruộng đồng Cầu xin Trời độ một Ông Làm Vua cai quản đặng không thua người Liền ứng nghiệm trên trời rớt xuống Một cành khô dáng tướng cũng oai Nhà Ếch xúm xít vỗ tay Tung hô,  …

Read More »