Home / Bài thơ về học trò

Bài thơ về học trò

Tuyển chọn những bài thơ viết về học trò hay nhất của các tác giả nổi tiếng, chia sẻ nhiều bài thơ nói về học trò nhiều cảm xúc và rất gần gũi với bạn đọc.

Vè lười học

Vè lười học

Nghe vẻ nghe ve Nghe vè lười học Tối ngày nói dóc Ghẹo chọc bạn bè Thầy hỏi im re Chảy ke ngủ gục Lục đục hộc bàn Bắp rang ăn vụng Lúng túng trả bài Xơi tái con hai Rai rai trứng vịt Mù tịt toán nhân Bần thần …

Read More »