Home / Bài thơ được phổ nhạc / Cô lái đò – Nguyễn Bính

Cô lái đò – Nguyễn Bính

Cô lái đò – Nguyễn Bính

Xuân đã đem mong nhớ ,
Lòng cô gái ở bên sông kia.
Cô hồi tưởng lại ba xuân trước,
Trên bến cùng ai đã nặng thề.

Nhưng rồi người khách tình quân ấy,
Đi biệt không về… với bến sông.
Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi,
Mấy lần cô gái mỏi mòn trông.

Xuân này đến nữa đã ba xuân,
Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần.
Chẳng lẽ ôm lòng mãi,
Cô đành lỗi ước với tình quân.

Bỏ , bỏ bến, bỏ dòng trong,
Cô lái đò kia đi .
Vắng bóng cô em từ dạo ấy,
Để buồn cho những khách sang sông…

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

Xem thêm:  Buồn đêm mưa - Huy Cận

Check Also

Nói với em – Vũ Quần Phương

Nói với em – Vũ Quần Phương

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay, Tiếng …