Home / Bài thơ về thời gian / Luân hồi như gặp nhau rồi – Nguyễn Vũ Tiềm

Luân hồi như gặp nhau rồi – Nguyễn Vũ Tiềm

Luân hồi như gặp nhau rồi – Nguyễn Vũ Tiềm

Luân hồi như rồi
Em hình, anh bóng thoắt hồi đổi nhau
Đường xa, phần xác đã nhàu
lồi lõm vấp đau phần hồn

Nguồn: Hoài nghi và tin cậy, Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 2004

Xem thêm:  Tháng hai - Lê Tuấn

Check Also

Gửi tôi ba mươi – Lãng Khách

Gửi tôi ba mươi – Lãng Khách

Chợt thấy rằng chỉ vài năm nữa thôi Vài năm nữa tuổi ba mươi vẫy …