Home / Tag Archives: Châu Liêm

Tag Archives: Châu Liêm

Tháp nắng – Châu Liêm

Tháp nắng  –  Châu Liêm

Dừng chân nơi biên cương Ngút trời nắng lửa Đá dựng thành trì ngăn đại dương Lối về bụi đổ Núi tiếp mây trời xây tháp nắng dặm trường! Dừng đây sau bóng núi Dăm kẻ không nhà mơ cố hương Gạch đá ngậm ngùi phơi đổ nát Ngói đỏ …

Read More »