Home / Tag Archives: Đức Văn

Tag Archives: Đức Văn

Vu vơ – Đức Văn

Vu vơ – Đức Văn

Yêu vu vơ, nhớ vu vơ Ngắm vầng trăng mộng, lặng lờ nước trôi Dòng sông bên lở bên bồi Bên thao thức nhớ, bên bồi hồi mong Thả hồn trôi nổi theo dòng Lạc đêm nguyệt quế, thầm hong giấc tình Khúc lòng mượn gió phiêu linh Gảy đàn …

Read More »