Home / Tag Archives: ghen tuông

Tag Archives: ghen tuông

Mình chia tay đi – Ngọc Anh

Mình chia tay đi – Ngọc Anh

Đừng hỏi em sao nói tiếng chia tay Bởi em chán rồi những tháng ngày sống quắt quay chờ đợi, Em chán cả những lần phải quay đi bước vội Để nuốt lại lệ sầu, giữ kiêu hãnh trong em. Em chán rồi lời nói dối cũ mèn Những cuộc …

Read More »