Home / Tag Archives: Huệ Nguyên

Tag Archives: Huệ Nguyên

Mưa – Huệ Nguyên

Mưa – Huệ Nguyên

Những giọt nước bước ra từ huyền thoại Thuở sơ khai lăn lóc giữa đời Chúng kể điều nguồn cội Trần gian ngày sinh sôi… Những giọt nước trầm mình trên mặt đất Tí tách!… Tí tách!… Giấu điều gì nơi sâu thẳm mỡ màu Khế ước nụ mầm bật …

Read More »