Home / Tag Archives: kỷ niệm

Tag Archives: kỷ niệm

Chia tay

Chia tay

Ô kê em muốn chia tay Thì thôi cũng được duyên này cô đơn Anh đâu có giám giận hờn Sống trong kỷ niệm qua cơn đắng lòng Để em thỏa những ước mong Tìm được người mới cho lòng hả hê Quên đi tất cả lời thề Duyên mình …

Read More »