Home / Tag Archives: lãng mạn

Tag Archives: lãng mạn

Góc tối – Dương Hoàng

Góc tối – Dương Hoàng

Thu bé lại một mình nơi góc tối Nặng u sầu với nhiều nỗi niềm vương Nhìn quanh đây chỉ còn bốn bức tường Hoang mang quá bởi tình thương vừa lạc Ngoài khung cửa lá vàng rơi rải rác Mưa đông buồn vừa lác đác ngoài hiên Đêm bình …

Read More »