Home / Tag Archives: lặng thinh

Tag Archives: lặng thinh

Cô dạy Tèo

Cô dạy Tèo

Một hôm cô giáo hỏi Em nào cho cô biết Ông trời có mấy chân? Thằng Tèo chẳng tần ngần “ Thưa cô hai chân ạ” Cả lớp nghe thấy lạ Nên tất cả lặng thinh Có vẻ không đồng tình Cô hỏi: sao em biết? Thưa cô con nói …

Read More »