Home / Tag Archives: thao thức

Tag Archives: thao thức

Cái của nợ

Cái của nợ

Vì mầy mà tao khổ lắm đây Bụng to vú xệ cũng tại mầy Trườn tới đạp lui mầy sung sướng Khổ đau đau khổ bởi mầy gây. Sợ ngũ không yên đêm thao thức Lo thức giữ canh cũng bởi mầy Xa chút tao lo luôn suy nghĩ Sợ …

Read More »