Home / Tag Archives: thợ cắt tóc

Tag Archives: thợ cắt tóc

Hớt tóc – Cỏ May

Hớt tóc – Cỏ May

Hành trang của tớ chỉ mang theo Một cái hòm con – bé hạt tiêu Kéo, lược, tông đơ và ít nước Thế mà khối kẻ phải tuân theo Xoay đầu thiên hạ tiền tiêu kiếm Xoáy tóc người sang đến kẻ nghèo Tý nước rửa trôi bầy bụi bẩn …

Read More »