Home / Tag Archives: thỏa mãn

Tag Archives: thỏa mãn

Đợi – Phan Hoàng

Đợi – Phan Hoàng

Đợi trăng, trăng khuyết lại tròn Người không hề phải mỏi mòn ngóng trông Đợi hoa, hoa nở thành bông Cho người thỏa mãn tấm lòng mê say Đợi đêm, đêm chuyển sang ngày Cuộc đời cứ thế kéo dài tháng năm Đợi mùa lúa, phải bón chăm Đợi mùa …

Read More »