Home / Tag Archives: thức trắng

Tag Archives: thức trắng

Em tôi – Mạc Phương

Em tôi – Mạc Phương

Em cừ lắm… lặng lẽ vượt bão giông. Vượt những tháng năm oằn lưng gánh nặng. Đã bao đêm một mình em thức trắng. Thương con thơ mà nước mắt đầm đìa. Em đâu muốn đoạn trường phải cách chia. Khi tuổi đời em bước vào độ chín. Em âm …

Read More »

Đêm trắng – Hoàng Anh

Đêm trắng – Hoàng Anh

Thức trắng đêm em dò lòng hoang hoải Sợi chung tình đo được bấy nhiêu đây Ngày nối đêm chỉ bằng một sợi dây Phải làm sao nối cho đầy hạnh phúc Con mưa đời ào ạt như xối nước Sớm chớp dâng loamg loáng mộng cô phòng Sợ đơn …

Read More »