Home / Tag Archives: tiếng gà

Tag Archives: tiếng gà

Nhớ – Hồng Nguyên

Nhớ  –  Hồng Nguyên

Lũ chúng tôi Bọn người tứ xứ, Gặp nhau hồi chưa biết chữ Quen nhau từ buổi “Một hai” Súng bắn chưa quen, Quân sự mươi bài Lòng vẫn cười vui kháng chiến Lột sắt đường tàu, Rèn thêm đao kiếm, Áo vải chân không, Đi lùng giặc đánh. Ba …

Read More »