Home / Tag Archives: Vũ Duệ

Tag Archives: Vũ Duệ

Bờm ơi! – Vũ Duệ

Bờm ơi! – Vũ Duệ

Bờm ơi! Bờm có quạt mo Đại gia xin đổi ô tô Bờm ngồi Bờm rằng chẳng thích xe hơi Giao thông nghẽn lối khói hôi xăng dầu Đại gia gạ đổi nhà lầu Bờm rằng đâu cứ nhà ngầu mới sang “Lều tranh hai trái tim vàng” Thủy chung …

Read More »