Home / Tag Archives: Xuân Quỳnh

Tag Archives: Xuân Quỳnh

Anh – Xuân Quỳnh

Anh  –  Xuân Quỳnh

Cây bút gãy trong tay Cặn mực khô đáy lọ Ánh điện tắt trong phòng Anh về từ đường phố Anh về từ trận gió Anh về từ cơn mưa Từ những ngày đã qua Từ những ngày chưa tới Từ lòng em nhức nhối… Thôi đừng buồn nữa anh …

Read More »