Home / Bài thơ tiếu lâm 18+ / Chim và bướm – Mạnh Cường

Chim và bướm – Mạnh Cường

Chim và bướm – Mạnh Cường

Chim đồng bóp ngay
Chim nhà mà bóp càng ngày càng to
Bướm đồng là bướm
Bướm nhà là bướm ông cho

Bướm rừng sờ cái là bay
Bướm nhà sờ cái lăn quay ra giường
Chim rừng có cánh, nhiều lông
Chim nhà không cánh, nhưng lông vẫn nhiều

Bướm rừng như đa
Bướm nhà như chiếc bàn là Liên Xô
Chim khôn chim ngẩng cao đầu
Bướm khôn bướm đậu trên đầu con chim

Bướm chim là chuyện
Chim bay, bướm lượn suốt đời

Xem thêm:  Bằng Việt và các tập thơ dịch của tác giả nước ngoài P5

Check Also

Ăn kem – Lê Hải Chinh

Ăn kem – Lê Hải Chinh

Sướng nhất mua về được chiếc kem Nào ai cũng khoái bởi đang thèm Khi …