Home / Bài thơ về gia đình / Chữ hiếu – Ngạo Thiên

Chữ hiếu – Ngạo Thiên

Chữ hiếu – Ngạo Thiên

tội lắm ai ơi
Sanh thành dưỡng dục, chớ quên
Công cha nghĩa mẹ đáp đền
Đừng vì , mà quên cội nguồn
Làm con phải đạo làm con
trên đầu, vuông tròn đặng an
Dẫu đời ta vẫn
Chén cơm manh áo, mẹ cha ấm lòng
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
Nhớ công sanh dưỡng, tháng ngày gian lao.

Xem thêm:  Hạnh phúc mẹ cha - Nguyễn Thanh Thanh

Check Also

Thương lời mẹ ru – Nguyễn Quỳnh Anh

Thương lời mẹ ru – Nguyễn Quỳnh Anh

Sinh ra lúa đã ngả vàng Lớn sau câu Lục Bát Làng mẹ ru Bốn …