Home / Bài thơ được phổ nhạc / Đi tìm bóng núi – Dương Thuấn

Đi tìm bóng núi – Dương Thuấn

Đi tìm bóng núi – Dương Thuấn

Bây giờ ngựa về tàu khác
Một mình anh ôm câu hát
Đi tìm bóng núi ngày xưa

Bây giờ không còn cơn mưa
Hai đứa đội chung tàu lá

Bây giờ không còn mùa hạ
Góc chiều đỏ chín

Bây giờ em đã
Lên núi phát nương tra lúa

Bây giờ buông hờ
Anh giữa loài người

Bài thơ này đã được nhạc sĩ An Thuyên phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

Xem thêm:  Bài thơ Nhớ Người (Ngạo Nhiên) : Nỗi nhớ miên man đời ảo vọng

Check Also

Nói với em – Vũ Quần Phương

Nói với em – Vũ Quần Phương

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay, Tiếng …