Home / Bài thơ được phổ nhạc / Gió đông – Từ Nguyễn

Gió đông – Từ Nguyễn

Gió đông – Từ Nguyễn

Gió đêm nay xao xác lạ
Ngoài hiên
bóng mùa đông đi qua…
Dường như có lời thì thầm gửi lại
đừng nữa thiết tha!

Đêm nay có một người về
Đường quen
nhớ chăng mùa thu trước?
Vầng êm soi đáy nước
Bây giờ bóng cũ lìa xa…

Đêm nay…
Đêm mai…
Bao đêm nữa?
Năm năm…
Mười năm…
Một !
Bao giờ? Bao giờ? Lòng khép cửa…
Một chút?
Thật nhiều?
Ngàn mảnh vỡ…
Tan!

Gió đêm nay xao xác lạ
Âm thầm
Có mang buồn đi xa?
Từng cơn đuổi nhau về đâu hối hả
Nhớ đừng bỏ mặc mình ta!

Đêm nay gió đông

tìm chi trong ký ức?
Mùa thu xưa đã rời đi, xa khuất
Cùng đông tình tự, nghe em!

(28/10/2011)

Xem thêm:  Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi - Du Tử Lê

Check Also

Nói với em – Vũ Quần Phương

Nói với em – Vũ Quần Phương

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay, Tiếng …