Home / Bài thơ về tình yêu / Gừng và muối – Mường Mán

Gừng và muối – Mường Mán

Gừng và muối – Mường Mán

Thiếu anh. Ờ thiếu người ta
bỗng thoáng như là khơi
Nhưng rồi sấp ngửa ta bơi
Bến không sóng vọng rã rời bờ xa
Thiếu anh. Chợt nhẹ như là…
Như tay đủ ngón thành ra tay thừa
hóa rộng chẳng vừa
Cái ngọt đáng ghét cái chua
Chợt hay cái thiếu khôn cùng
đã rẽ muôn trùng nhánh xa
Thôi thì gừng cứ cay và
Muối mặn vẫn mặn … hơn là thiếu nhau

Xem thêm:  Bài thơ Thướt tha chiều thu – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

Check Also

Buộc áo giữa đường – Trần Mộng Tú

Buộc áo giữa đường – Trần Mộng Tú

Ở đây mưa trắng không gian Mưa vùi dập mộng chưa tan tác đời Gió …