Home / Bài thơ về hạnh phúc / Hạnh phúc còn xa – Trần Duy

Hạnh phúc còn xa – Trần Duy

Hạnh phúc còn xa – Trần Duy

Nữa tấm thân đã hòa vào đất mẹ.
Xấp vé số với thân tàn lê lết.
Ngụ bô rác,gầm cầu nơi xó chợ.
Vẫn chưa đau bằng nghĩ về đất Nước.
Độc lập gì đất mẹ mất nhiều hơn.
Tự do này hạnh phúc vẫn còn xa!

Xem thêm:  Hạnh phúc đắng - Hà Huyền Chi

Check Also

Hạnh phúc có em – Lê Hoàng

Hạnh phúc có em – Lê Hoàng

Sớm yên ả mặt trời tỉnh giấc Áng mây hồng trông thật đáng yêu Hạt …