Home / Bài thơ về hạnh phúc / Hạnh phúc còn xa – Trần Duy

Hạnh phúc còn xa – Trần Duy

Hạnh phúc còn xa – Trần Duy

Nữa tấm thân đã hòa vào đất mẹ.
Xấp vé số với thân tàn lê lết.
Ngụ bô rác,gầm cầu nơi xó chợ.
Vẫn chưa đau bằng nghĩ về đất Nước.
Độc lập gì đất mẹ mất nhiều hơn.
này hạnh phúc vẫn còn xa!

Xem thêm:  101 bài thơ thất tình ngắn buồn rơi lệ, đong đầy cảm xúc

Check Also

Hạnh phúc vẫn chờ – Nguyễn Đình Huân

Hạnh phúc vẫn chờ – Nguyễn Đình Huân

Chớ có buồn đau ơi hỡi người dưng. Khi chiều đông gió ngập ngừng gõ …