Home / Bài thơ về hạnh phúc / Hạnh phúc – Đặng Ngọc Ngận

Hạnh phúc – Đặng Ngọc Ngận

Hạnh phúc – Đặng Ngọc Ngận

Hạnh phúc nào nơi tâm chộn rộn
Làm việc gì cũng mãi sợ lo
Hạnh phúc nào chẳng biết đủ cho
Toàn tìm kiếm không đáng kiếm
Hạnh phúc nào bằng trong tâm mình thánh thiện
Cứ chỉ thế thôi.

Xem thêm:  Hạnh phúc mong manh - Hồng Dương

Check Also

Hạnh phúc vẫn chờ – Nguyễn Đình Huân

Hạnh phúc vẫn chờ – Nguyễn Đình Huân

Chớ có buồn đau ơi hỡi người dưng. Khi chiều đông gió ngập ngừng gõ …