Home / Bài thơ về hạnh phúc / Hạnh phúc – Nguyên Thanh

Hạnh phúc – Nguyên Thanh

Hạnh phúc – Nguyên Thanh

Hạnh phúc ơi, mi ở đâu rồi?
Làm ơn, làm ơn cho ta biết:
Mi có tồn tại thật hay không.
Sao ta tìm mãi chẳng thấy mi.

Ta không thích chơi trò cút bắt.
Trò trốn tìm à, ta cũng không.
Nếu thật sự mi có tồn tại.
Mong mi đến gặp ta…
Ta chỉ xin: Một, một lần thôi!
Bấy nhiêu đó cũng đã đủ rồi.
Rồi dẫu ngày mai ta xa mãi
Dù rằng thật mi có quên ta
Ta cũng không hờn trách mi đâu.
Ta biết mi còn việc phải làm.
Dù mi lắm nhưng mà…
Xin mi, dù chỉ một lần thôi.
Hạnh phúc ơi!

Xem thêm:  Xuân hạnh phúc - Bảo Châu

Check Also

Hạnh phúc vẫn chờ – Nguyễn Đình Huân

Hạnh phúc vẫn chờ – Nguyễn Đình Huân

Chớ có buồn đau ơi hỡi người dưng. Khi chiều đông gió ngập ngừng gõ …