Home / Bài thơ về Huế / Huế – Phan Huyền Thư

Huế – Phan Huyền Thư

Huế – Phan Huyền Thư

Đêm trườn dần vào sông Hương
tiếng hò vỡ dưới gầm Tràng Tiền

Khúc Nam Ai những cung phi góa bụa
chèo vớt xác mình trên sông

Nhất dạ quân vương đất thần kinh
đi, làm thơ cho tím

Tự phá vỡ đối xứng
bằng nón nghiêng
quang gánh lệch
mắt nhìn ngang

Huế như nàng tiên câm
khóc thầm không nói.

Muốn thì thầm vuốt ve Huế thật khẽ
lại sợ chạm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể .

Xem thêm:  Hòa theo dòng - Mùa Hạ

Check Also

Quay về Huế yêu – Nguyễn Đình Huân

Quay về Huế yêu – Nguyễn Đình Huân

Rứa là hết anh xa Huế thật rồi Xa dòng Hương chiều đầy vơi con …