Khen ông học lẹ… – Hoàng Lê Nguyên

36
Khen ông học lẹ… – Hoàng Lê Nguyên
Khen ông học lẹ… – Hoàng Lê Nguyên

 

Lấy bằng Thạc sĩ vội vươn vai
Giỏi thế tôi đây quá phục ngài!
Lúc ở trường làng lên lớp bốn
Khi vào công sở hết mười hai
Đầu ngành hơn bao kẻ
Khắp tỉnh uy quyền chẳng kém ai
Thạc sĩ thời nay sao lắm thế?
Khen ông học lẹ lại đa tài!!!

Xem thêm:  Đêm không ngủ - Hàn Mặc Tử

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho