Home / Bài thơ về gia đình / Những phút xao lòng – Thuận Hữu

Những phút xao lòng – Thuận Hữu

Những phút xao lòng – Thuận Hữu

Có thể vợ mình cũng có một
(Người ấy gọi vợ mình là )
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy có chồng
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên những điều suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưu với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn…….
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều không nói
Cô ấy cũng thương và chăm chút mình hơn )
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng
Đừng có trách chi những xao lòng…

Xem thêm:  Cảm ơn má - Nguyễn Ngoạt

Check Also

Thương lời mẹ ru – Nguyễn Quỳnh Anh

Thương lời mẹ ru – Nguyễn Quỳnh Anh

Sinh ra lúa đã ngả vàng Lớn sau câu Lục Bát Làng mẹ ru Bốn …