Home / Bài thơ về cuộc sống / Nỗi đau của đất – Đặng Thảo

Nỗi đau của đất – Đặng Thảo

Nỗi đau của đất – Đặng Thảo

Đất khóc đất hỏi ông trời

Tại sao tôi phải chịu đau đớn này

Ngày xưa học ít hiểu nhiều

Bây giờ ai cũng học hành đến nơi

Mỗi năm rác thải đầy thêm

Tôi không chịu nổi nữa rồi Trời ơi

Trời khóc trả lời:

Đất ơi đất hiểu cho tôi

Ngày đêm tôi khóc thương đau thân mình

Mắt tôi nay đã lèm nhèm

Bao nhiêu khói độc bay lên vèo vè

Mũi tôi cũng ngạt thở luôn

Chắc là không khỏe lâu dài nữa đâu

Trần gian ơi hỡi trần gian

Bây chừ có định sống dài nữa không?

Xem thêm:  Nhà thơ Vũ Hoàng Chương và tập Bút nở hoa đàm phần thứ nhất

Check Also

Bờ bến lạ – Tùng Trần

Bờ bến lạ – Tùng Trần

Như thế nào mới gọi là đã đủ Mà bao người ấp ủ mộng xa …