Home / Bài thơ về tình yêu / Ốc nhồi – Hồ Xuân Hương

Ốc nhồi – Hồ Xuân Hương

Ốc nhồi – Hồ Xuân Hương

Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi
Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi
có thương thì bóc yếm
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi

(Bản khắc 1922)

Bản khảo dị:

Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Con ốc
Câu 1: Bác mẹ sinh ra đít vẫn dồi
Câu 2: lăn lóc đám rêu hôi

Xem thêm:  Vũ Quần Phương Cùng Tập Thơ Giấy Mênh Mông Trắng Phần Đầu

Check Also

Buộc áo giữa đường – Trần Mộng Tú

Buộc áo giữa đường – Trần Mộng Tú

Ở đây mưa trắng không gian Mưa vùi dập mộng chưa tan tác đời Gió …