Home / Bài thơ vui hay / Sự tích con muỗi

Sự tích con muỗi

Sự tích con muỗi

Ngày xưa xưa rất là xưa
Cái ngành y tế vẫn chưa ra đời
Loài người nhảy múa ăn chơi
Đói thời săn bắn no thời hát ca
Đàn ông thì thích đàn bà
Yêu nhau là cưới tiệc hoa linh đình
Ngày ấy con gái rất xinh
Lo việc bếp núc gia đinh chồng con
Đàn ông theo những đường mòn
Vào rừng săn bắn nuôi con nuôi bồ
Ngày ấy chưa có ô tô
Chỉ có xe ngựa xe thồ mà thôi
Trong làng đẹp nhất một đôi
Trai tài gái sắc mé đồi làm ăn
Bỗng nhiên cô vơ nhăn răng
Lăn ra ốm nặng như thằng si đa
Mọi người mới bảo rằng là
Hoa đà tái thế may ra mới lành
Anh chồng thu xếp thật nhanh
Thuê chuyến xe ngựa kinh thành ra đi
Nhà cửa bán hết còn gì
Hoa đà bắt mạch bệnh chi lạ đời
Vợ mày máu trắng con ơi
Thay máu thay tủy tốn thời nhiều đô
Mày đi xúc cát phụ hồ
Tìm người hiến tủy chữa cho khỏi liền
Hoa đà dùng thuốc như tiên
Người chồng tặng máu bệnh liền khỏi ngay
Điều trị đến mấy mươi ngày
Người vợ xinh đẹp đổi thay khá nhiều
Lại còn đổi nết rất kiêu
Làm quen với một việt kiều đại gia
Anh chồng tìm gặp hoa đà
Đem chuyện của vợ kể ra giải sầu
Hoa đà mới bảo một câu
Mày đi tìm nó muốn giầu đươc thôi
Trả ba giọt máu vừa rồi
Chồng đã hiến tặng thì tôi ra tòa
Người vơ có tính trăng hoa
Cắt luôn mach máu..anh à trả anh
Thật ra căn bệnh chưa lành
Người vợ thiếu máu chết nhanh tức thì
Vội vàng hóa muỗi bay đi
Kiếm ba giọt máu để dì̀ hóa thân
Chích mãi một giọt mỗi lần
Cho nên đã chết hóa thân muỗi ngày
Và từ ngày đó đến nay
Chích mãi không đủ đêm ngày muối bay

Check Also

Bảo tàng

Bảo tàng

Hôm nay thăm lại bảo tàng Ngắn nhìn khẩu pháo trĩu nòng xuống chân Năm …