Home / Bài thơ vui hay / Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa
Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng.
Về nhà chồng mới bảo rằng
Ăn gì bổ nấy truyền bằng đường ăn.

các cụ trăm năm
Vào quán gọi đĩa tiết canh cùng lòng
Gọi thêm cốc táo mèo
Ăn xong khỏi bệnh lòng mừng xiết bao.

chỉ phán tào lao
Các cụ dạy đúng làm sao không mần!
Các anh, các chị nhớ cho
Đau đầu, chóng mặt nhớ dùng tiết canh.

Xem thêm:  Mai sau dù có bao giờ - Nguyễn Bắc Sơn

Check Also

Bảo tàng

Bảo tàng

Hôm nay thăm lại bảo tàng Ngắn nhìn khẩu pháo trĩu nòng xuống chân Năm …