Home / Tag Archives: bác sĩ

Tag Archives: bác sĩ

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về nhà chồng mới bảo rằng Ăn gì bổ nấy truyền bằng đường ăn. Kinh nghiệm các cụ trăm năm Vào quán gọi đĩa tiết canh cùng lòng Gọi thêm cốc rượu táo mèo Ăn xong …

Read More »

Khám tim

Khám tim

Bữa nay có hẹn đến nhà Gặp cô bác sĩ để mà khám Tim Cô rằng anh cứ nằm im Phải che mắt lại mới tìm bệnh cho Vừa nằm vừa thấy lo lo Cái tay cô ấy cứ mò ngại ghê… Lúc đầu thấy nhột…hề hề Lát sau bủn …

Read More »